បន្ទះកៅស៊ូ

  • Portable Car Quick Lift Rubber Pad

    បន្ទះកៅស៊ូលើករថយន្តដឹកទំនិញរហ័ស

    បន្ទះជ័រ Polyurethane LRP-1 គឺសមស្របសម្រាប់យានដែលមានរនុកដែក។ ការបញ្ចូលផ្លូវដែកផ្សារដែកទៅក្នុងចង្អូរកាត់នៃបន្ទះកៅស៊ូអាចបន្ថយសម្ពាធនៃផ្លូវដែកផ្សារដែកនៅលើបន្ទះកៅស៊ូនិងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់យាន។ បន្ទះកៅស៊ូអិលអេចអិម -១ សមស្របសម្រាប់ម៉ូដែលលើកអិលអេមអិមអិនរហ័ស។