ឧបករណ៍លើកម៉ូតូ

  • Portable Car Quick Lift Motorcycle Lift Kit

    កញ្ចប់លើកម៉ូតូម៉ូតូដឹកទំនិញរហ័ស

    ឧបករណ៍លើកម៉ូតូម៉ាក LM-1 ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ពីអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម ៦០៦១ - ធី ៦ ហើយឧបករណ៍តោងកង់ត្រូវបានតំឡើងនៅលើវា។ លើកស៊ុមខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំនៃការលើកយ៉ាងលឿនជាមួយគ្នាហើយភ្ជាប់វាជាមួយគ្នានឹងទ្រនាប់បន្ទាប់មកដាក់ឧបករណ៍លើកម៉ូតូនៅលើផ្ទៃខាងលើនៃការលើកលឿនហើយចាក់សោរផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំជាមួយគ្រាប់សម្រាប់ប្រើ។