ការលើកដាក់ចូលរថយន្តអាជីវកម្ម

  • Business car inground lift series L7800

    ឡានលើកដាក់ទំនិញស៊េរី ៧៨០០

    ការលើកស្ទួយរថយន្ដឡៃស៊ីអឹមអ៊ីនបានបង្កើតជាស៊េរីផលិតផលស្តង់ដារនិងផលិតផលដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដារ។ ជាចម្បងអនុវត្តចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញ។ ទំរង់សំខាន់ៗនៃការលើកឡានដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកទំនិញគឺប្រភេទខាងមុខពីរនិងក្រោយចែកចេញជាពីរប្រភេទហើយផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយចែកជាបួនប្រភេទ។ ដោយប្រើការគ្រប់គ្រង PLC វាក៏អាចប្រើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការធ្វើសមកាលកម្មធារាសាស្ត្រ + ការធ្វើសមកាលកម្មរឹង។